46.ročník výstupu na Veľký fatranský Kriváň

23.6.2018

MsÚ Turany

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Foto: Ing.Zdeno Černek, MsÚ Turany