46.ročník výstupu na Veľký fatranský Kriváň

23.6.2018

MsÚ Turany

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Foto: Ing.Zdeno Černek, MsÚ Turany