46.ročník výstupu na Veľký fatranský Kriváň

23.6.2018

MsÚ Turany

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Foto: Ing.Zdeno Černek, MsÚ Turany