46.ročník výstupu na Veľký fatranský Kriváň

23.6.2018

MsÚ Turany

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Foto: Ing.Zdeno Černek, MsÚ Turany