KONTAKT

Mestský úrad

Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY - MESTSKÝ ÚRAD - 2018
OBJEDNÁVKY - MESTSKÝ ÚRAD - 2018

 

FAKTÚRY - MESTSKÝ ÚRAD - 2017
OBJEDNÁVKY - MESTSKÝ ÚRAD - 2017
---

 

FAKTÚRY - MESTSKÝ ÚRAD - 2016
FAKTÚRY- MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE - 2016
OBJEDNÁVKY - MESTSKÝ ÚRAD - 2016

 

FAKTÚRY - OBECNÝ ÚRAD - 2015
FAKTÚRY- MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE - 2015
OBJEDNÁVKY - OBECNÝ ÚRAD - 2015
---

 

FAKTÚRY - OBECNÝ ÚRAD - 2014
FAKTÚRY- MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE - 2014
OBJEDNÁVKY - OBECNÝ ÚRAD - 2014

 

FAKTÚRY - OBECNÝ ÚRAD - 2013
FAKTÚRY- MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE - 2013
OBJEDNÁVKY - OBECNÝ ÚRAD - 2013

 

FAKTÚRY - OBECNÝ ÚRAD - 2012
FAKTÚRY- MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE - 2012
OBJEDNÁVKY - OBECNÝ ÚRAD - 2012

 

FAKTÚRY - OBECNÝ ÚRAD - 2011
Október - 0
OBJEDNÁVKY - OBECNÝ ÚRAD - 2011
Október - 0
November - 0
Júl 2011 - 0

 

Faktúry a objednávky sú na stránke vo formáte .pdf (Adobe reader) Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Adobe reader.