Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Prehľad podaných projektov, žiadostí a schválených dotácií za roky 2015-2018

 

Zoznam podaných projektov, žiadostí a schválených dotácií za roky 2015-2018

 

 

Rekonštrukcia Kultúrneho centra

Zopár  fotiek z aktuálnej rekonštrukcie  starej nevyužívanej kuchyne na tanečnú sálu, ktorá bude  slúžiť jednak pre  potreby  Základnej umeleckej školy  Turany na tanečnú výchovu  a takisto ako tanečná sála  ku malej sále  Kultúrneho centra. Bol vyhotovený nový  preklad,  otvory  v nosnej stene, nový sadrokartónový podhľad, nové omietky  stien, nové maľovky, ostáva  už len vyhotoviť  novú podlahu.

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6

 

Rekonštrukcia Materskej škôlky

Zopár fotiek z našej škôlky na ul. Obchodnej, dokončili sme rekonštrukciu vnútorných priestorov v I. budove , ...nové omietky, podhľady, maľovky, postieľky, skrinky, šatníky, sociálne  zariadenia, podlahy, koberce, kuchynka, oddelená  jedáleň. Ešte  čakáme na dvere ktoré prídu v polovici septembra. Sme  radi že  sa  podarilo toto dielo a podstatne sme zlepšili podmienky výchovy  našich detičiek. V uplynulom období sme v rámci rozšírenia kapacít kompletne  zrekonštruovali dlho nevyužívaný II. pavilón a teraz sme zrekonštruovali aj ten prvý

ms-1
ms-2
ms-3
ms-4
ms-5
ms-6

 

Rekonštrukcia parku

Zahájili sme rekonštrukciu detského parku na ul. Mládeže, za obeť už padlo torzo starej fontány, ktorá uvoľní miesto novým detským preliezkam.

park-1
park-2
park-3
park-4

 

Rekonštrukcia chodníka v Klube dôchodcov

Zrekonštruovali sme chodník v Klube  dôchodcov. Tento nový okrem toho že  je krásny, je oveľa  bezpečnejší ako ten pôvodný a veríme že  sa našim dôchodcom bude  po ňom dobre  chodiť

chodnik -1
chodnik - 2

 

Informácia pre  občanov

V súvislosti so šíriacimi sa nepravdivými informáciami ohľadom objektov bývalého učilišťa mesto Turany informuje svojich občanov o nasledovných skutočnostiach:


1. Dňa 20.07.2016 podal primátor mesta žiadosť na Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na prevod pozemku parcela 2533 – prístupová cesta od ulice Sadová ku bývalým dielňam odborného výcviku


2. Toho istého dňa mesto podalo žiadosť o prevod troch tenisových kurtov s pozemkami, letnej učebne, pozemkov pod multifunkčným ihriskom, pozemkov pod výbehom koní so zámerom zabezpečiť priestor pre športové vyžitie našich občanov.


Následne primátor mesta spolu so zástupcom boli na rokovaní na ŽSK, kde bola predjednaná dohoda o budúcej zámene pozemkov. Následne mali byť zo strany ŽSK pripravené podklady na schvaľovací proces, ku ktorému doposiaľ nedošlo.
V tej istej dobe ŽSK vyhlásil súťaž – dražbu objektov Domova mládeže, školy, telocvične a priľahlých pozemkov, kde bola vyvolávacia cena 1.300.000,- eur a dražba nebola úspešná, neprihlásil sa žiadny záujemca. Z dôvodu vysokej vyvolávacej ceny a vzhľadom k finančným možnostiam mesta nebolo možné sa zapojiť do dražby.


3. Dňa 03.07.2018 primátor podal žiadosť na ŽSK ohľadom prevodu majetku samosprávneho kraja – bývalej spojenej školy do majetku mesta. Mesto Turany má v budúcnosti v pláne využiť tieto objekty na rozvoj nájomného bývania najmä pre mladých ľudí rekonštrukciou internátu na bytový dom a na sociálne služby pre občanov mesta a to prebudovaním komplexu na domov opatrovateľskej starostlivosti.


4. Súčasťou našej požiadavky je aj objekt telocvične so sociálnymi zariadeniami, ktorý by slúžil pre športovo relaxačné aktivity pre širokú verejnosť, našich občanova a doplnil tak vyťaženú telocvičňu základnej školy.
V súčasnej dobe mesto komunikuje so samosprávnym krajom o žiadosti a prebiehajú prvé písomné jednania.

Zároveň oznamujeme našim občanom, že za ukončenie činnosti Spojenej školy Turany (bývalého drevárskeho učilišťa) mesto Turany a jeho predstavitelia nenesú žiadnu zodpovednosť, činnosť školy plne podliehala samosprávnemu kraju. Po obdržaní informácie o jej ukončení sme urobili viaceré rokovania, avšak proces sa už nedal zvrátiť.Ing. Miroslav Blahušiak, Roman Maťko

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 23.6.2018 - FOTOGALÉRIA

Výstup na Kriváň

Fotogaléria

 

46. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Tento ročník výstupu sprevádzalo ráno premenlivé počasie, po daždivých dňoch boli organizátori pripravení, že na vrchole Kriváňa to ideálne nebude. Teplota vzduchu bola ráno na Chate pod Chlebom + 8° C, fúkal však nepríjemný a silný vietor, po ceste na chatu viacerí zmokli. Autobus vyviezol niektorých turistov k Autocampingu Trusalová , iní sem prišli pešo či autami a odtiaľ smerovali po žltej značke na vrchol Kriváňa. Mnohí išli z opačnej strany, do Vrátnej bol zabezpečený tiež odvoz autobusom, viacerí tiež do Vrátnej schádzali. Po trase boli dve občerstvovacie stanice, na vrchole mali turisti možnosť zapísať sa do výstupovej kroniky a získať pekný výstupový odznak. Mnohí pri zdolaní vrcholu 1 709 m vysokého V.F. Kriváňa zažili dážď, vietor, snehové krúpky, no tiež záblesky slnka a mierne vyjasnenie, ktoré dovolilo nazrieť do dolín a uvidieť krásu turčianskej záhradky a vrcholov Malej Fatry.
Tohtoročného - 46. ročníka sa zúčastnilo podľa zápisu v kronike 284 turistov. V porovnaní s minulými, na dobré počasie prajnejšími ročníkmi , bola účasť nižšia, vzhľadom k počasiu však priaznivá. Podujatie bolo vyhodnotené popoludní na v ATC Trusalová, vylosovaných bolo 22 šťastných turistov, ktorí získali ceny účastníckej tomboly. V programe podujatia a do tanca hrala popoludní country skupina 2 + 2 z Martina, večer DJ M. Mihálik. O 20,00 hod. bola zapálená Jánska vatra, ktorá toto pekné podujatie ukončila. Podujatie podporili viacerí sponzori, za čo organizátori najväčšej turistickej akcie v Turanoch všetkým ďakujú.

Dovidenia na 47. ročníku výstupu 22.6. 2019

SPOLU NA V.F. KRIVÁŇ VYSTÚPILO 284 turistov

NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK Daniel Danišík 5 mesačný z Nitry

NAJSTARŠÍ ÚČASTNÍK Jozef Marcin z Turian, 89 ročný

NAJVZDIALENEJŠÍ ÚČASTNÍCI Miroslav Uhrinčať a Jan Svatos z Prahy

Sponzori 46. ročníka Výstupu na V.F. Kriváň:

MESTO TURANY, PZ Kriváň Turany , R 3 EMOS s.r.o. Bratislava, ATC Trusalová ,
STATON s.r.o. Turany, PENZIÓN JANKA , KST Martin , DAS M. Sobek, BYTUR s. r. o. Turany , ČALÚNNICTVO POHÁNKA Martin, SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN, MILAN RANTO , ZOO POKRM - Z. Kalous, INFINITY s.r.o. M. Rusnák, Emil Parizek, Boris Bonda

 

Jánska vatra