Kontakt na prevádzkáreň

Prevádzkáreň mesta Turany

 

Robotnícka 510/1, 038 53 Turany

 

 

IČO: 00390127

DIČ: 2020598052

 

Prevádzkáreň nie je plátca DPH

 

Tel. č.: 043/4292650

0908931172


Email

KONTAKT NA MÚ

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

PREVÁDZKÁREŇ MESTA TURANY

Prevádzkáreň mesta je príspevkovou organizáciou mesta Turany, zriadená Obecným zastupiteľstvom 1.1.1995, ktorej hlavnou činnosťou sú verejnoprospešné práce pre mesto.
Vo svoje podnikateľskej činnosti ponúka širokej verejnosti a organizáciám
nasledovné pracovné činnosti:

 

1. Stavebné práce

- vysprávky živičného krytu komunikácií, asfaltovanie chodníkov
- murárske práce
- betonárske práce
- pokladanie dlažieb a obkladov
- pokladanie terasoviek, osádzanie obrubníkov
- návrh a realizácia nových chodníkov, oddychových plôch s položením zámkovej dlažby
- inštalácie jednoduchých elektrických rozvodov
- pílenie asfaltov, betónov
- zhutňovanie podkladov

prevadzka1
prevadzka2
Prevádzkareň Turany - foto34
Prevádzkareň Turany - foto33
Prevádzkareň Turany - foto32
Prevádzkareň Turany - foto31
Prevádzkareň Turany - foto30
Prevádzkareň Turany - foto29
Prevádzkareň Turany - foto28
Prevádzkareň Turany - foto27
Prevádzkareň Turany - foto26
Prevádzkareň Turany - foto25
Prevádzkareň Turany - foto24
Prevádzkareň Turany - foto23
Prevádzkareň Turany - foto22
Prevádzkareň Turany - foto21
Prevádzkareň Turany - foto20
prevadzka6
prevadzka3
prevadzka4
prevadzka8
prevadzka5
prevadzka7

 

 

2. Zemné práce a služby:

prevadzka9

- zemné úpravy
- štiepkovanie konárov orezaných stromov, výrubu a iného drevného odpadu
- pristavenie a odvoz veľkokap.kontajnerov
- mulčovanie plôch
- zametanie komunikácií
- zimná údržba komunikácií /odhrnanie,posyp/