n

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

ZMLUVY OD ROKU 2011 DO ROKU 2016

 

Zmluvy od roku 2011 do roku 2016

 

ZMLUVY OD ROKU 2017

 

ROK 2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Kulich - 01.10.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Vojtko - 01.10.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - Enviro ways, s.r.o. - 25.09.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - Enviro ways, s.r.o. - 25.09.2018
Kúpna zmluva - Ing.Kuka - 25.09.2018
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny ... - LUNYS, s.r.o. - 19.09.2018
Nájomná zmluva - p.Gubány - 17.09.2018
Zmluva o dielo - p. Hýbela - 07.09.2018
Dohoda o užívaní verejného priestranstva - p.Lukáč - 31.07.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - J&L trading s.r.o. - 24.7.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - SNM Martin - 19.07.2018
Zmluva o dielo - f.KAPUSTAV - 17.7.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - p.Rosenbergová - 17.7.2018
Dodatok č.1 Man. zmluvy č. 04/2016 - Urbion sk, s. r. o - 17.7.2018
Darovacia zmluva - Národné športové centrum - 9.7.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energie2 a.s. - 3.7.2018
Mandátna zmluva - Ing. Jozef Šuľak - 28.06.2018
Zmluva o reklamnej spolupráci - R3 EMOS s. r. o. - 13.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR - 11.06.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - KOMENSKÝ s.r.o. - 08.06.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - KOMENSKY s.r.o. - 08.06.2018
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - p.Bochnička - 05.06.2018
Zmluva o dielo č.1 - Ing. Jozef Lauček - 04.6.2018
Zmluva o dielo č.2 - Bc. Róbert Lettrich - 04.6.2018
Zmluva o činnosti zodp.osoby - osobnyudaj.sk s.r.o. - 31.05.2018
Zmluva o poskytovaní audítor.služieb - Ing.Fioleková - 30.05.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme - p. Hlavatá - 29.05.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - WebyGroup s.r.o. - 23.05.2018
Zmluva o reklame - f. MADO plus s.r.o. - 16.05.2018
Zmluva o reklame - f. Marconi s.r.o - 16.05.2018
Dohoda o poskytnutí dotácie - A.C. Victória Turany - 09.05.2018
Dohoda o poskytnutí dotácie - Šach-mat Turany - 09.05.2018
Dohoda o poskytnutí dotácie - MOTŠ Turany - 09.05.2018
Dohoda o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Turany - 09.05.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - f. KOMENSKY s.r.o. - 02.05.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - p.Plevková - 25.4.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Cíger - 19.04.2018
Kúpna zmluva - f. Olivera s.r.o. - 12.04.2018
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - Weby Group s.r.o. - 12.04.2018
Zmluva o nájme bytu - p.Protus - 12.04.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p.Syčová - 10.04.2018
Zmluva o zabezpečení dodávky studenej vody - P+M s.r.o. - 4.4.2018
Zmluva o grantovom účte - Prima banka - 28.03.2018
Dodatok č.3 k zmluve - Turčianska vodárenská spoločnosť - 27.3.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - f.BYTUR - 23.03.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Reality Brokers - 14.03.2018
Zmluva o výpožičke - Šach-mat Turany - 13.03.2018
Zmluva o výpožičke - BS Tatran - 13.03.2018
Zmluva o výpožičke - OO SRZ - 13.03.2018
Zmluva o výpožičke - Dychová hudba Drevina - 13.03.2018
Zmluva o výpožičke - Skial klub Kriváň - 13.03.2018
Zámenná zmluva - p.Kršková - 06.03.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena - SSE Distribúcia - 05.03.2018
Kúpna zmluva - NanaGT.sk, a.s. - 28.02.2018
Zmluva na poskytovanie služieb - HORAL – TUR, s.r.o. - 27.02.2018
Dohoda o poskytnutí dotácie - Skialp klub Turany - 27.02.2018
Dohoda o poskytnutí dotácie - Tatran Turany - 27.02.2018
Servisná zmluva - Agroservis - Stred s.r.o. - 21.2.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovanet - 29.01.2018
Zmluva o manažmente projektu - MB Profit PB s.r.o. - 24.01.2018
Dodatok ku zámennej zmluve - p.Siráň,p.Siráňová,... - 24.01.2018
Dodatok č. 4 k Zmluva o nájme bytu - p.Melcher - 19.01.2018
Úrazové poistenie uchádzačov - Komunálna poisťovňa - 18.01.2018
Dodatok č.6 k zmluve o nájme bytu - p.Štangová, p. Bečák -18.01.2018
Zmluva o zabezpečení dodávky vody - f. PEGAS SK - 17.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p.Morgošová - 17.01.2018
Dodatok č. 4 k Zmluva o nájme bytu - p. Avila - 15.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p.Vallo - 15.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p.Koláriková - 15.01.2018
Dodatok č. 2 k Zmluva o nájme bytu - p. Vašková - 11.01.2018
Dodatok č. 4 k Zmluva o nájme bytu - p.Vallo - 11.01.2018
Dodatok č.6 k zmluve o nájme bytu - p.Zachar - 10.01.2018
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu - p.Mencák - 10.01.2018
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu - p.Záhradníková, .. - 10.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Kováč - 09.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Kotlárová - 09.01.2018
Dohoda o zmene právneho vzťahu - SPP - 09.01.2018
Poistenia zodpovednosti .... - Komunálna poisťovňa - 08.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p. Vlha - 08.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - f. A-Agnes, s.r.o. - 8.1.2018
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu - p. Cígrová - 08.01.2018
Zmluva o nájme bytu - p.Ryžák, p.Ryžáková - 08.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - NZZ DANIEL s.r.o. -5.1.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Kulichová,p.Vallo,..05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Kapusta - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Péč - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Ďurík - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Kurhajcová,p.Matejovič-5.1.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Miškóciová,p.Miškóci-5.1.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Soukupová,p.Klájová,.-5.1.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p. Ovsák -05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Lang,p.Kapustová,..-05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Boča,p.Fürješová,. - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Frkáňová - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Hrdlička,p.Hrdličková-05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Danková - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Tkáč - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Baláž,p.Kovaľová - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Plevka - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Hrašková - 05.01.2018
Zmluva o nájme obytnej miestnosti - p.Čujko,Čujková,... - 05.01.2018
 
 
ROK 2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 3 - SSE - 29.12.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 2 - SSE - 29.12.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 1 - SSE - 29.12.2017
Poistná zmluva - Komunálna poisťovňa - 29.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ján Haliena - 29.12.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - p. Fioleková - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Oľga Morgošová - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p. Ratkošová - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Alena Pavlová - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Juraj Čanády - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Miriam Raffajová - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - M – Market - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Hostinec R+R - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Lekáreň - 28.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p.Szimanský - 28.12.2017
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Generali - 7.12.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energy Europe - 4.12.2017
Zámenná zmluva - p.Siráň, p. Chutňák, .... - 27.11.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - f.SOAR spol.s.r.o. - 16.11.2017
Zmluva o dielo - VIAKORP, s.r.o. - 8.11.2017
Kúpna zmluva - AGRA s.r.o. - 30.10.2017
Nájomná zmluva - ARTON s.r.o. -24.10.2017
Rámcová dohoda - Baribal s.r.o. - 10.10.2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - INMEDIA, spol. s r.o. - 10.10.2017
Rámcová dohoda č.51/17-Z - INMEDIA, spol. s r.o. - 4.10.2017
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku .. - Organika - 29.9.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov - VÚB - 21.9.2017
Zmluva na dodávku zeleniny, ovocia, .. f.Lunys s.r.o. - 12.9.2017
Zmluva o dielo - p.Hýbela - 7.9.2017
Zmluva o manažmente projektu - MP Profit PB, s.r.o. - 26.8.2017
Zmluva o manažmente projektu - MP Profit PB, s.r.o. - 26.8.2017
Rámcová dohoda - Fatra TIP s.r.o. - 21.8.2017
Rámcová dohoda - Bitúnok Čadca s.r.o. - 21.8.2017
Rámcová dohoda - Turpek s.r.o. - 21.8.2017
Rámcová dohoda - Inmedia spol. s r.o. - 21.8.2017
Rámcová dohoda - Salim Slovakia s.r.o. - 18.8.2017
Kúpna zmluva - Mgr. Rišáni, p.Rišáni - 7.8.2017
Kúpna zmluva - p.Beňo - 2.8.2017
Zmluva o dielo - f.RIPLAST s.r.o. - 27.7.2017
Dodatok č.5 k Zmluva o nájme bytu - p.Zachar - 19.7.2017
Dohoda o užívaní verejného priestranstva - p.Lukáč - 19.7.2017
Dodatok č.5 k Zmluva o nájme bytu - p.Štangová, p.Bečák - 19.7.2017
Rámcová dohoda - Papera s.r.o. - 17.7.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Tatran Turany - 13.7.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - MŠK Turany - nohejbal - 13.7.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - AC Victória - 13.7.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Základná škola - 13.7.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Obvodná organizácia SRZ - 13.7.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Bežecký spolok Tatran - 13.7.2017
Zmluva o nájme bytu - p.Rosenbergová - 13.7.2017
Kúpna zmluva - OLIVERA s.r.o. - 4.7.2017, príloha č.1
Rámcová dohoda - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - 29.6.2017
Mandátna zmluva - f. D.I.S. s.r.o. - 27.06.2017
Zmluva o poskytovaní verej. služieb, SLOVAK TELEKOM - 22.06.2017
Zmluva o šírení reklamy - f. STAMART Real s.r.o. - 22.06.2017
Nájomná zmluva - p.Horváth - 20.6.2017
Dohoda o financovaní prác - ZYRY - Tem s.r.o. - 9.6.2017
Zmluva o dielo - f.SOAR spol. s r.o. - 7.6.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - 31.5.2017
Zmluva o grantovom účte - PRIMA banka - 29.5.2017
Kúpna zmluva - f. JRK Slovensko s.r.o. - 24.5.2017
Kúpna zmluva - p.Tkáč - 20.5.2017
Zmluva o nájme - f. MČ KOVOSTROJ - 12.5.2017
Zmluva o nájme bytu - p.Plevková - 9.5.2017
Zmluva na poskytovanie služieb - f.HORAL-TUR s.r.o. - 5.5.2017
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu - f.MET - 27.4.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Bežecký spolok Tatran - 11.4.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Skialp klub Turany - 11.4.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - Šachový oddiel - 11.4.2017
Dohoda o poskytnutí dotácie - MŠK Turany - 11.4.2017
Dodatok č.5 k zmluve o odpade - SHP a.s. - 5.4.2017
Zmluva na poskytovanie služieb - f.HORAL-TUR - 4.4.2017
Kúpna zmluva - p.Csanakiová - 29.3.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE - 29.3.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE - 29.3.2017
Zmluva o zabezpečení služieb pri PSO - 28.3.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - 28.3.2017
Zmluva o nájme bytu - p.Bella, p.Bellová - 27.03.2017
Zmluva o manažmente projektu - MP Profit PB s.r.o., 17.3.2017
Zmluva č. SZN2017002 - E-cycling s.r.o. - 14.3.2017, príloha1, príloha2
Zmluva na poskytovanie služieb - f. Di. Mihálik s.r.o. - 13.3.2017
Zmluva o sprostredkovaní výkonu exekúcií - Finlegal services - 1.3.2017
Hromadná licenčná zmluva - SOZA - 1.3.2017
Zmluva o reklame - f.Brantner Fatra s.r.o. - 1.2.2017
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu - p. Štangová - 16.1.2017
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu - p. Zachar - 16.1.2017
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu - p. Melcher - 12.1.2017
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu - p. Mencák - 12.1.2017
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu - p. Vallo - 12.1.2017
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu - p. Juščaková - 5.1.2017
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu - p. Cígrová - 5.1.2017
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu - p. Záhradník - 5.1.2017
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu - p. Avila - 5.1.2017
 

 

Zmluvy od roku 2011 do roku 2016

 

Zmluvy sú na stránke vo formáte .pdf (Adobe reader) Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Adobe reader.